×
Strona Główna
O Muzeum
Edukacja Wycieczki
Wydarzenia Aktualnosci
Publikacje
Sklep Online
Prasa
Wizyta
Akcja Renowacja !
Wystawa Projektantki
Menu

 Projektantki światła

  O neonach z epoki PRL w ówczesnej prasie przeczytać można, że sÄ…: delikatne, subtelne, piÄ™kne, eleganckie, a nawet urocze czy filuterne – czyli czÄ™sto stosuje siÄ™ przymiotniki, które kojarzÄ… siÄ™ z kulturowÄ… narracjÄ… o kobiecoÅ›ci.  Trudniej jednak w tej opowieÅ›ci o projektowaniu neonów w Polsce czy w historii krajowej neonizacji odnaleźć realne kobiety, które przyczyniÅ‚y siÄ™ do ich powstania. 

  Nie dlatego, że brakowaÅ‚o projektantek.  Tak jak w przypadku ich kolegów po fachu byÅ‚y to zarówno graficzki, malarki, jak i architektki - od lat 50. do koÅ„ca lat 70. XX wieku wpisywaÅ‚y neon w polskÄ… tkankÄ™ miejskÄ…, aby rozjaÅ›nić szaro-burÄ… kolorystykÄ™ ulic i stworzyć wrażenie atrakcyjnej metropolii.  Choć ideologia komunizmu w teorii zrównywaÅ‚a szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy i sztuki – w praktyce jednak, we wciąż patriarchalnych realiach, twórczość kobiet byÅ‚a równie wszechobecna, co najczęściej – nieopisywana i nie wyróżniana. 

  Także w ostatnich latach, choć zainteresowanie historiÄ… i estetykÄ… neonu wzrosÅ‚o, nazwiska, które pojawiajÄ… siÄ™ w artykuÅ‚ach prasowych, filmach dokumentalnych czy na wystawach, to najczęściej mężczyźni, projektanci.  Projektantki do tej pory nie byÅ‚y widoczne i reprezentowane. WÅ‚aÅ›ciwie nie istniaÅ‚y powszechnej pamiÄ™ci. 

Ekspozycja ta zmienia owo status quo.  Neon tym samym odzyskuje swojÄ… herstoriÄ™ ( od ang. herstory – historia kobiet) 

  Ilona KarwiÅ„ska – kuratorka wystawy, fotografka, pasjonatka polskiego neonu i wspóÅ‚twórczyni Muzeum Neonów – kieruje Å›wiatÅ‚o na zapomniane artystki.  Wystawa jest próbÄ… przywrócenia należnego im miejsca w dyskursie – zarówno w sztuce, jak i w masowej wyobraźni.  Przedstawia wspólny dorobek i indywidualne osiÄ…gniÄ™cia artystek oraz przyporzÄ…dkowuje znane i wybitne projekty do ich twórczyÅ„, tak aby neony stworzone przez kobiety przestaÅ‚y być anonimowe lub mylnie atrybuowane mężczyznom.  Cepelia, Fiat, neon krakowskich zakÅ‚adów futrzarskich zwany „jeżem”, Gerlach, Instrumenty Muzyczne i wiele innych – mapy stolicy nie sposób wyobrazić sobie bez pastelowych, Å›wietlnych reklam spod kobiecej rÄ™ki.  Neony autorstwa kobiet byÅ‚y dosÅ‚ownÄ…, materialnÄ… realizacjÄ… tego, o czym pisze dziÅ› amerykaÅ„ska filozofka i feministka Rebecca Solnit – nadziejÄ… w mroku.  W szczelinach spoÅ‚ecznego istnienia, jakie oferowaÅ‚ im PRL, neoniarki potrafiÅ‚y znaleźć przestrzeÅ„ do dziaÅ‚ania. Ich neonowe interwencje w przestrzeÅ„ miejskÄ… byÅ‚y codziennÄ…, nienachalnÄ… dawkÄ… lekkoÅ›ci i piÄ™kna.

  Niestety nie wszystkie autorki pozostawiÅ‚y za sobÄ… Å›lady – szczegóÅ‚y niektórych biografii zatarÅ‚y siÄ™.  Niektóre herstorie to zaledwie podpis pod szkicem, kilka kartek w teczce. Praca nad przywracaniem pamiÄ™ci, herstorii polskich dizajnerek Å›wiatÅ‚a to wiÄ™c wciąż otwarty projekt, którego wystawa ta jest zarówno podsumowaniem jak i kolejnym etapem – otwartym na interpretacje i kontynuacjÄ™. 

Karolina Sulej
Pisarz, autor, antropolog