×
Strona Główna
O Muzeum
Edukacja Wycieczki
Wydarzenia Aktualnosci
Publikacje
Sklep Online
Prasa
Wizyta
Akcja Renowacja !
Wystawa Projektantki
Menu

 

Akcja Renowacja !

CEPELIA NEON KOGUT

  Pod adresem Grzybowska 37 mieÅ›ciÅ‚o siÄ™ regionalne biuro sprzedaży Centralnego ZwiÄ…zkuSpóÅ‚dzielni RÄ™kodzieÅ‚a Ludowego i Artystycznego „Cepelia”.  Na rogu niepozornego i niczym niewyróżniajÄ…cego siÄ™ czteropiÄ™trowego biurowca, znajdowaÅ‚ siÄ™ wielki podwójny neon. SkÅ‚adaÅ‚ siÄ™ z koniecznego dla utrzymania konstrukcji obramowania, czerwonych rurek uÅ‚ożonych w ksztaÅ‚t kogucika ze spiralnie zawiniÄ™tym ogonem i napisu Cepelia.  Kogut od razu kojarzy siÄ™ wytworami ludowego rzemiosÅ‚a – uproszczony, ale wymowny, przetÅ‚umaczony na nowoczesny jÄ™zyk neonu z kultury Å‚owickiej, która kochaÅ‚a formy „kogucików” wycinać z papieru czy rzeźbić w drewnie.  Reklama, choć budynek znajdowaÅ‚ siÄ™ w pewnym oddaleniu od ulicy Grzybowskiej, ze wzglÄ™du na swój pokaźny rozmiar, byÅ‚a doskonale widoczna dla przechodniów. Za projekt charakterystycznego neonu odpowiadaÅ‚a Krystyna KoÅ‚odziej. 

  Teren, na którym znajdowaÅ‚ siÄ™ biurowiec i kilka innych obiektów, kupiÅ‚a firma Matexi Polska. W latach 2021-23 wybudowaÅ‚a tutaj 17-kondygnacyjny wieżowiec mieszkalny.  Oryginalny neon Cepelii zostaÅ‚ uratowany przez Muzeum Neonów.  Sam kogut – z dodatkowym napisem „Razem rozÅ›wietlamy miasto” – zostaÅ‚ zaÅ› odtworzony na elewacji nowego budynku mieszkalnego.  Wymiary neonowego symbolu to 4,8 na 4 m. Ta kolejna już odsÅ‚ona Akcji Renowacji, prowadzonej przez Muzeum Neonów, w ramach której remontowane bÄ…dź przywracane sÄ… historyczne neony, byÅ‚a możliwa dziÄ™ki wsparciu firmy Matexi Polska.

  Cepelia, czyli Centrala PrzemysÅ‚u Ludowego i Artystycznego, byÅ‚a organizacjÄ… zrzeszajÄ…cÄ… spóÅ‚dzielnie rÄ™kodzieÅ‚a ludowego i artystycznego. ZostaÅ‚a powoÅ‚ania w 1949 r. przez wÅ‚adze komunistyczne.  W ramach swojej dziaÅ‚alnoÅ›ci Cepelia prowadziÅ‚a liczne placówki handlowe, zajmujÄ…ce siÄ™ sprzedażą wytwórstwa ludowego. Likwidacja Cepelii nastÄ…piÅ‚a w 1990 r., a na jej bazie powstaÅ‚o kilka osobnych podmiotów. W 2020 r. dziaÅ‚alność zakoÅ„czyÅ‚a Fundacja Cepelia Polska Sztuka i RÄ™kodzieÅ‚o, majÄ…ca prawo towarowe do znaku i dawnych nieruchomoÅ›ci. Åšwietlny „kogucik” przypomina o czasach Å›wietnoÅ›ci mody na polski folklor.

NM