×
Strona Głowna
O Muzeum
Edukacja Wycieczki
Wydarzenia Aktualności
Publikacje
Sklep Online
Prasa
Wizyta
Akcja Renowacja !
Wystawa Projektantki
Menu

 

Akcja Renowacja !

CEPELIA NEON KOGUT

 Pod adresem Grzybowska 37 mieściło się regionalne biuro sprzedaży Centralnego Związku Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Cepelia”. Na rogu niepozornego i niczym niewyróżniającego się czter- opiętrowego biurowca, znajdował się wielki podwójny neon. Składał się z koniecznego dla utrzymania konstrukcji obramowania, czerwonych rurek ułożonych w kształt kogucika ze spiralnie zawiniętym ogonem i napisu Cepelia. Kogut od razu kojarzy się wytworami ludowego rzemiosła – up- roszczony, ale wymowny, przetłumaczony na nowoczesny język neonu z kultury łowickiej, która kochała formy „kogucików” wycinać z papieru czy rzeźbić w drewnie. Reklama, choć budynek znajdował się w pewnym oddaleniu od ulicy Grzybowskiej, ze względu na swój pokaźny rozmiar, była doskonale widoczna dla przechodniów. Za projekt charakterystycz- nego neonu odpowiadała Krystyna Kołodziej. 

  Teren, na którym znajdował się biurowiec i kilka innych obiektów, kupiła firma Matexi Polska. W latach 2021-23 wybudowała tutaj 17-kondygnacyjny wieżowiec mieszkalny. Oryginalny neon Cepelii został uratowany przez Muzeum Neonów. Sam kogut – z dodatkowym napisem „Razem rozświetlamy miasto” – został zaś odtworzony na elewacji nowego budynku mieszkalnego. Wymiary neonowego symbolu to 4,8 na 4 m. Ta kolejna już odsłona Akcji Re- nowacji, prowadzonej przez Muzeum Neonów, w ramach której remon- towane bądź przywracane są historyczne neony, była możliwa dzięki wspar- ciu firmy Matexi Matexi Polska.

  Cepelia, czyli Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego, była or- ganizacją zrzeszającą spółdzielnie rękodzieła ludowego i artystycznego. Zos- tała powołania w 1949 r. przez władze komunistyczne. W ramach swojej działalności Cepelia prowadziła liczne placówki handlowe, zajmujące się sprzedażą wytwórstwa ludowego. Likwidacja Cepelii nastąpiła w 1990 r., a na jej bazie powstało kilka osobnych podmiotów. W 2020 r. działalność zakończyła Fundacja Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło, mająca prawo to- warowe do znaku i dawnych nieruchomości. Świetlny „kogucik” przypomina o czasach świetności mody na polski folklor. 

NM