ZAKAZ WYKONYWANIA ZDJĘĆ !
Na terenie muzeum obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania sprzętem z wymienną optyką, z flashem, statywami oraz nagrywania w jakiejkolwiek formie. Uprawnionymi do robienia zdjęć są wyłącznie osoby, które zakupiły licencje od Organizatora/Neon Muzeum. Istnieje możliwość robienia pamiątkowych zdjęć na prywatny użytek, mogą one być jedynie wykonywane tylko telefonem bez lampy błyskowej i w sposób nie przeszkadzający innym osobom w zwiedzaniu. Zdjęcia na użytek prywatny nie mogą być wykorzystywane w jakichkolwiek celach komercyjnych.
NO PHOTOGRAPHY !
In the museum there is an absolute prohibition of photography, equipment with interchangeable lenses, with flash, tripods and recording in any form. Only those who have purchased a license from the Neon Museum are eligible to take photographs. Visitors may take souvenir photos for private use, and only with a mobile phones - with no flash - and in a way that does not disturb other visitors. Photos are for private use and cannot be used for any commercial purposes.